Galata Köprüsü

Galata

Tarih, Haliç üzerindeki ilk köprünün 6. yüzyılda I. Justinianus tarafından yapıldığını kaydeder. 16. yüzyılda Sultan Beyazıt Dönemi’nde Leonardo da Vinci; Eminönü Karaköy bağlantısını sağlayacak bir köprü inşası için İstanbul’a davet edilir. Köprüyü yapmak için İstanbul’a gelmeye karar veren Leonardo, Venedik Limanı’nda dönemin yönetimi tarafından vazgeçirtilir.

Akgöl Kurtuluyor!

Akgöl

Türkiye sulak alanları aşırı kullanım yüzünden ciddi hasarlar görmüş ve özellikle son yirmi yılda birçok sulak alan kurumuştur. Bazı uluslararası öneme sahip sulak alanlar, ve bunlarla beraber içerdikleri flora, fauna ve ekolojik fonksiyonlarda yok olmuştur. Sulak alanların hasar görmesi birçok ekonomik ve sosyal kayıplara sebep olmuştur. Akgöl de bunlardan biridir.

Ben Bir Turna’yım!

Turna

Ben bir Turna’yım. Arı Şahini, Şah Kartalı, Balık Kartalı, Gri Balıkçıl gibi Yeniçağa Gölü’nde yaşayan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 183 kuş türünden sadece biriyim”… Başta kuşlar olmak üzere bir çok canlı türünün barındığı sulak alanlarımız iklim değişikliği yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya..

İlginç Yorum

yorum

Kırgızistan’lı opera sanatçısından “Muhabbet bağına girdim bu gece” şarkısına ilginç yorum.